Avdelning

Nät

Det här händer på nät just nu!

  • Just nu under vintern är det en lugnare period eftersom vi inte har så mycket avstängningar och inkopplingar. Vi jobbar då med att koppla upp kulvertlarm och felsöker, larm och läcksök helt enkelt. Larmtrådar är placerade i isolerskummet i fjärrvärmerören, så vi kopplar dessa larmslingor till en larmcentral. När det är en läcka får vi larm att det är fukt på en viss sträcka. Med larmsystemet får vi en indikation innan läckaget då det upptäcker fukt i isolerskummet, och vi kan då åtgärda problemet innan det hinner bli ett stort läckage

Ett riktigt hundjobb!

Jobbar du redan på Norrenergi?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@norrenergi.se